Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Związku Głuchych w Łodzi bierze udział w projekcie „Bezpieczny WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”, realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu otrzymaliśmy grant na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników WTZ, aby ułatwić pracę w okresie pandemii COVID-19.