Kurs PJM - Poziom 1 (A1)

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego.

Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) - grupy do ustalenia

Koszt kursu  od osoby 850 zł.

Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu  niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi. Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka codziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspokojenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić siebie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące ? np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiadanych przez nią rzeczy, etc. ? może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy migają wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współpracy. Kurs ma na celu opanowanie  umiejętności porozumiewania się w zakresie, w który wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych, oraz około 400 znaków ideograficznych.

Celem kursu:

  1. Rozbudzenie motywacji do nauki;
  2. Rozwój funkcji komunikacyjnej na kanale wizualno ? przestrzennym;
  3. Rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania komunikatów w PJM;
  4. Zapoznanie uczestnika z aspektami kultury Głuchych;
  5. Poznanie słownictwa migowego z zakresu związanego z otoczeniem studenta i jego codziennymi czynnościami.