Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka migowego z naciskiem na słownictwo związane ze świadczeniem usług administracji publicznej.

Kurs trwa 60 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) - grupy do ustalenia

Koszt kursu  od osoby 850 zł.

Program dla pracowników administracji jest programem nowatorskim, który został stworzony z myślą o osobach wykonujących tego rodzaju pracę w celu lepszego rozumienia klientów głuchych i nawiązania z nimi komunikacji. Program skonstruowany został przez autorów tak aby osoba nieznająca języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować wiedzę teoretyczną z zakresu niepełnosprawności słuchu, sposobach komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanować umiejętność porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość alfabetu palcowego, liczebników głównych oraz około 400 znaków ideograficznych z naciskiem na słownictwo związane ze świadczeniem usług administracji publicznej.