Kurs PJM warsztaty komunikacji w PJM (B1-2)

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym B1.

Kurs trwa 30 godz. dydaktycznych (1,5-2 miesięcy) grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 650 zł.

Program warsztatów komunikacji przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego po szkoleniu PJM 3. Został opracowany o standardy skali biegłości językowej wg Rady Europy. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła swobodnie wykorzystywać wcześniej nabyte umiejętności ale samodzielnie kreować dialogi, monologi w PJM.

Celem warsztatów jest:

  • rozbudzanie zainteresowania PJM;
  • doskonalenie umiejętności swobodnej konwersacji w PJM;
  • poznanie nowego słownictwa PJM;
  • utrwalenie leksyki poznanej na wcześniejszych etapach;
  • doskonalenie poprawności gramatycznej komunikatów w PJM.

Konwersacje w PJM obejmują 30 godzin lekcyjnych. W czasie zajęć wprowadzane jest nowe słownictwa oraz wykorzystywany jest zasób leksykalny i reguły gramatyczne poznane na wcześniejszych etapach edukacyjnych. Metodą przewodnią przygotowanych zajęć jest praca leksykalna na obrazkach. Ma ona na celu zmuszenie do samodzielnego kreowania wypowiedzi w PJM i ograniczenie odtwarzania wypowiedzi lektora. Proponowany do lekcji zasób słownictwa może zatem ulec modyfikacji w zależności od wyobraźni zarówno uczestników kursu, jak i lektora.