Podstawowa działalność

Wideotłumacz dla Głuchych

Chcesz się umówić na wizytę lekarską?
Chcesz umówić się do urzędu?
Tutaj możesz się połączyć!

Zostań naszym klientem!

Najlepszy na rynku Wideotłumacz języka migowego!
Zapraszamy administracje publiczne, służby ratowniczo-interwencyjne oraz publiczne jednostki ochrony zdrowia do korzystania z Wideotłumacza języka migowego.

Centrum Kształcenia Języka Migowego

Łódzkie Centrum Kształcenia Języka Migowego jest placówką kształcenia w formach pozaszkolnych osób z uszkodzonym słuchem, oraz osób związanych rodzinnie, zawodowo lub społecznie ze środowiskiem osób niesłyszących.

Warsztat Terapii Zajęciowej

Placówka realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i medycznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności.

Spread The Sign

Odwiedź stronę spreadthesign.com
Poznaj bogactwo języka migowego!!!

Centrum informacji dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

CIRDUS to niezależna inicjatywa finansowane za środków własnych PZG Oddział Łódzki. Naszym celem jest dostarczanie sprawdzonych i rzetelnych informacji dla rodzin dzieci z uszkodzonym słuchem.

Aktualnie realizowane projekty

Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących

Polski Związek Głuchych w Łodzi w partnerstwie z Urzędem Miasta Łodzi realizuje projekt "Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących" (CAOGiS)dla osób z uszkodzonym słuchem zamieszkujących obszar rewitalizacji Miasta Łodzi lub przeniesione w związku z wdrażaniem tego procesu. Zapraszamy do udziału w szkoleniach, stażach, warsztatach wyjazdowych, spotkaniach w ramach Klubu Rewitalizacja, skorzystania z usług tłumacza j. migowego oraz z tabletów z tłumaczeniem on-line!

Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego

Projekt „Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego” korzysta z dofinansowania o wartości 119 936,00 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu „Standardy edukacyjne dla polskiego języka migowego” jest stworzenie warunków do poprawy jakości edukacji włączającej dla uczniów wymagających komunikacji i nauczania z wykorzystaniem polskiego języka migowego.

Akademia Samorządowa: Dostępność Plus

Projekty mają na celu poprawę dostępności przez przeszkolenie pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Ciekawe projekty

Uwaga Kultura!

„Uwaga! Kultura!” – co to jest? to jest nazwa działania PZG Oddział Łódzki dla osób głuchych, które są zainteresowane kulturą w Łodzi

Przewodnik po miastach Polski wschodniej w PJM

Przewodnik po miastach Polski wschodniej w Polskim Języku Migowym.

Deaf Code

Chcemy byś spróbował nauczyć się programowania komputerowego. To wcale nie jest trudne. Na tej stronie znajdziesz 20 lekcji programowania z wykorzystaniem języka programowania Scratch. Wszystkie lekcje prowadzone są w języku migowym.

Internet – Uwaga Niebezpiecznie

Projekt powstał, aby promować minimalizowanie zagrożeń oraz bezpieczne zachowania w Internecie. Internet jest ciągle obecny w naszym życiu. My, nasi rodzice, duże i małe dzieci korzystamy z Internetu prawie wszędzie.

ICT - Upowszechnienie korzystania z komputera i Internetu

Zwiększenie wykorzystania ICT przez osoby wykluczone cyfrowe, w tym osoby po czterdziestym piątym roku życia, niepełnosprawne i słabo wykształcone.

HIV i AIDS w PJM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris consequat.

Wiersz Tuwima na dzisiaj

Wiersze Tuwima w Polskim Języku Migowym.

Deaf Learning

Projekt "Deaf learning" był realizowany w ramach programu Programu Erasmus +, Akcja 2 - Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych. Powstały materiały nauczania, które pomagają poprawić umiejętności czytania i pisania wśród dorosłych osób głuchych.
W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych

W stronę edukacji dwujęzycznej dzieci głuchych

Rekomendacje rozwiązań systemowych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia. Projekt objęty patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania i Łódzkiego Kuratora Oświaty.

Zakończone projekty

Deaf Support

Projekt "Usługi rozwojowe dostępne dla wszystkich" realizowany był w 2018 roku w ramach konkursu grantowego "Chcemy pracować - innowacje w zakresie usług opiekuńczych dla osób zależnych" ogłoszonego przez Gminę Miasta Radomia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

4 kroki - 3 obszar

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością słuchu zamieszkujących obszary słabo zaludnione w woj. łódzkim, w wieku powyżej 29 lat, pozostających bez pracy.

Harcerstwo kształci

.PZG Oddział Łódzki w partnerstwie ze ZHP realizuje projekt pod nazwą „Harcerstwo Kształci” dla 2000 osób, w tym około 400 osób z niepełnosprawnością słuchu i z innymi niepełnosprawnościami w wieku od 15 do 29 lat.

4 Kroki Plus

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris consequat.