Rozeznanie cenowe w zakresie usług doradztwa zawodowego w projekcie „Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących” z dnia 20.10.2020 r.

Załączniki:

 

Rozeznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy usługi w zakresie prowadzenia zajęć z języka polskiego jako języka obcego dla osób niesłyszących w projekcie „Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących” z dnia 22.07.2022 r.

Załączniki:

 

Rozeznanie cenowe w celu wyboru wykonawcy usługi w zakresie poradnictwa psychologicznego dla osób niesłyszących w projekcie „Centrum Aktywności Osób Głuchych i Słabosłyszących” z dnia 22.07.2022 r.

Załączniki: