Kurs PJM - Poziom 3 (B1)

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym B1.

Kurs trwa 80 godz. dydaktycznych (2 miesięcy- 4 miesięcy) grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 1050 zł.

Program kursu PJM 3 przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego. Został opracowany o standardy skali biegłości językowej wg Rady Europy. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych. Podczas zajęć uczestnik zagłębia się w kulturę Głuchych oraz coraz płynniej posługuje się PJM w znanych dla siebie zakresie tematycznym.

Program PJM 3 przewidziany jest na 80 godzin dydaktycznych w tym zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu odbierania, nadawania, komunikacji tj:

Część teoretyczna: wykład oparty na prezentacji multimedialnej, projekcjach filmowych
a następnie przeprowadzona dyskusja, pogadanka, scenki rodzajowe
Część praktyczna: Program skonstruowany jest tak, aby składał się z poniższych zakresów:

  • Słownictwo w zakres którego wchodzą: liczebniki migowe/liczebniki inkorporowane; słownictwo z zakresu środków transportu, miejscami kultury i rozrywki, pracy i zatrudnienia, codzienności, sporu i turystyki, zdrowia i wypadku
  • gramatyka;
  • nadawanie;
  • odbieranie;
  • komunikacja - Uczestnik potrafi: przeprowadzić rozmowę na poczcie, w banku, w urzędzie gminy, miasta, stanu cywilnego, administracji mieszkaniowej, przychodni, rejestracji; uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu lub wypożyczenia środka transportu; porozumieć się z osobą Głuchą w sprawie pracy, podróży, zakupów, diety; zyskać informacje dotyczące pracy, warunków gwarancji i reklamacji, rozmiaru, trasy, godziny, wagi, miary, pojemności;

Jednostki lekcyjne kończą się zbiorem rad dla osób poznających język migowy, celem uwrażliwienia ich na sytuację Głuchych w kontaktach z osobami słyszącymi.
Każda jednostka lekcyjna zbudowana jest zgodnie z zasadą wprowadzenia, powtórzenia i utrwalenia nowego materiału.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z zakresu ideografii podczas, których słuchacze poznają 500 znaków ideograficznych pozwalających na nawiązanie kontaktu z osobą niesłyszącą i prowadzenie nieskomplikowanych wypowiedzi w sytuacjach odpowiadającym blokom tematycznym w programie.