Akademia Samorządowa: Dostępność Plus

Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki jest partnerem w sześciu projektach współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Priorytet II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji; Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne realizowanych przez Certes Sp. z o.o. oraz Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekty mają na celu poprawę dostępności przez przeszkolenie pracowników JST (Jednostek Samorządu Terytorialnego) w zakresie stosowania rozwiązań ułatwiających zatrudnienie osób niepełnosprawnych.

Szczegóły dot. projektów są na stronie:

Logotypy Unii Europejskiej