Kurs PJM - Poziom 4 (B2)

Program przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego na poziomie średniozaawansowanym B2.

Kurs trwa 120 godz. dydaktycznych (5 miesięcy- 6 miesięcy) grupy do ustalenia.

Koszt kursu  od osoby 1600 zł.

Program kursu PJM 4 przeznaczony jest dla osób kontynuujących naukę języka migowego. Został opracowany o standardy skali biegłości językowej wg Rady Europy. Program skonstruowany został przez autorów tak, aby osoba, która zapoznała się ze specyfiką języka migowego mogła w łatwy i przystępny sposób opanować kolejne etap komunikacji z osobami niesłyszącymi oraz opanowania umiejętności porozumiewania się w zakres, której wchodzi znajomość liczebników inkorporowanych oraz kolejnych znaków ideograficznych. Podczas zajęć uczestnik zagłębia się w kulturę Głuchych oraz coraz płynniej posługuje się PJM w znanych dla siebie zakresie tematycznym.
Program PJM 4 przewidziany jest na 120 godzin dydaktycznych w tym zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu odbierania, nadawania, komunikacji tj:
Część teoretyczna: wykład oparty na prezentacji multimedialnej, projekcjach filmowych a następnie przeprowadzona dyskusja, pogadanka, scenki rodzajowe
Część praktyczna: Program skonstruowany jest tak, aby składał się z poniższych zakresów:

  • Słownictwo w zakres którego wchodzą: liczebniki inkorporowane; słownictwo z zakresu szkoła, studia, praca, rodzina, obowiązki rodzica, prawo, hobby, święta i obyczaje
  • Gramatyka Poznaje nowe idiomy i sytuacyjne konteksty jego użycia; prowadzi dyskusję z zastosowaniem argumentacji w PJM; formułuje swoje stanowisko w określonej sprawie; doskonali umiejętność budowy wypowiedzeń potwierdzających i przeczących; posługuje się celowo klasyfikatorem ruchu, obiektu;
  • nadawanie;
  • odbieranie;
  • komunikacja - Uczestnik potrafi: przeprowadzić rozmowę podczas rekrutacji do pracy, w życiu codziennym na poczcie, w banku, w urzędzie gminy, miasta, stanu cywilnego, administracji mieszkaniowej, przychodni, rejestracji; uczestniczyć w rozmowie na temat zakupu lub wypożyczenia środka transportu; porozumieć się z osobą Głuchą w sprawie pracy, hobby, obyczajów, kultury, podróży, zakupów, diety; zyskać informacje dotyczące pracy, warunków gwarancji i reklamacji, rozmiaru, trasy, godziny, wagi, miary, pojemności;

Jednostki lekcyjne kończą się zbiorem rad dla osób poznających język migowy, celem uwrażliwienia ich na sytuację Głuchych w kontaktach z osobami słyszącymi.
Każda jednostka lekcyjna zbudowana jest zgodnie z zasadą wprowadzenia, powtórzenia i utrwalenia nowego materiału.
Zajęcia uzupełnione są o ćwiczenia z technik i metod tłumaczenia na PJM.
Zajęcia teoretyczne i praktyczne, z zakresu ideografii podczas, których słuchacze poznają 800 znaków ideograficznych pozwalających na nawiązanie kontaktu z osobą niesłyszącą i prowadzenie nieskomplikowanych wypowiedzi w sytuacjach odpowiadającym blokom tematycznym w programie.