Władze Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Związku Głuchych

Maciej Kowalski

Prezes Zarządu

Łódź

sms: 602106618 sms: 602106618

skype::mk_scv

Regina Smoczyńska

Wiceprezes Zarządu

Łódź

Edyta Tomasik

Sekretarz

Łódź

Jolanta Dejniak

Członek Zarządu

Łódź

Sławomir Dziurdzia

Członek Zarządu

Łódź

Komisja Rewizyjna

Bronisław Stasiak

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Edmund Popiel

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

Łódź

Dariusz Święcicki

Członek Komisji Rewizyjnej Oddziału

Łódź